No flash
VITALDENT FOGSZAT 535600 Szkelyudvarhely, Villanytelep u. 4., Tel.: 0266-211029, Mobil: 0721-344433, info@udvarhelyifogaszat.ro, www.udvarhelyifogaszat.ro
 
Fõoldal » Csapat » Rendelõ » Kapcsolat » Fogászati Program »
A helyes fogmosás
Szájápolási segédeszközök
A fogfehérítésrõl
A fogászati implantátumokról
Merjen újra mosolyogni!
Az Ön fogászati állapotának felmérése
A kezelési terv felállítása
Melyik az ön számára megfelelõ pótlás?
Az implantátumok behelyezése
A csonkok felszerelése
A fogmû elkészítése
Egy életre szóló jó szokások
Fájdalommentes fogászat
Terhesség és a fogászati kezekés
A gyökérkezelésekrõl
 

A fogászati implantátumokról »» Melyik az ön számára megfelelõ pótlás?

Egy olyan fogpótlás, mely megfelel az Ön igényeinek

Az implantátumokon elhorgonyzott fogpótlások típusa nagyban függ a foghiány méreteitõl; így szóba jöhet egyetlen hiányt pótló fogmû, egy rész­leges fogpótlás, vagy akár egy teljes pro­té­zis. Minél több fogat szeretnénk pótolni, annál több implantátumra lesz szükség. A legtöbb e­set­ben nem készül el a végleges fogpótlás addig, míg az implantátumok befogadása (osszeointeg­rá­ció) nem történik meg. Erre az idõszakra rend­szerint egy ideiglenes pótlást kap a páciens.

  • Egyetlen fog pótlására rendszerint egy im­plan­tátum elegendõ.
  • Egy részleges fogpótlás két vagy több fogat ké­pes pótolni. Ilyen esetben két vagy három implantátum szükséges ennek elhorgony­zá­sára.
  • Ha egy teljes fogsort kívánunk pótolni, az al­sót, a fölsõt, esetenként mindkettõt, a szüksé­ges implantátumok száma attól függ, hogy az ezekre készülõ fogmû rögzített lesz‑e, vagy ki­ve­hetõ.


Teljes fogpótlás típusok

Két típusú teljes pótlást különböztetünk meg: rögzítettet és kivehetõt. Mindkettõ al­kalmazható egy teljes fogsor pótlására. A „kivehetõ” kifejezés arra vonatkozik, hogy Ön eltávolíthatja a szájüregbõl. A „rögzí­tett” pedig azt jelenti, hogy a fogmûvet csak­is a fogorvos távolíthatja el. Fogor­vo­sával együtt megbeszélheti, hogy melyik az a típus, mely Önnek legjobban megfelel.


Kivehetõ fogpótlások

Egy kivehetõ fogpótlás esetében a fogmû spe­ciális eszközök segítségével csatlakozik az im­plantátumokhoz; ilyenek a nyomógombok és a rudak. Ezek lehetõvé teszik a fogmû eltá­vo­lítását tisztítás céljából. Az ilyen pótlások el­hor­gonyzásához négy-hat implantátum szük­séges fogsorívenként.

 

Rögzített fogpótlások

A rögzített fogpótlások esetében a fogak egy vázhoz rögzülnek, mely az implantátumokon nyugszik (ragasztócement vagy csavarok se­gít­ségével). Öt vagy több implantátum be­he­lyezése szükséges. Bizonyos esetekben a rög­zített fogmûvek jobb stabilitást biztosítanak rágás közben.


 

 
 
  programed: Lokopi Web | design: Modern Visual Graphics