No flash
VITALDENT FOGSZAT 535600 Szkelyudvarhely, Villanytelep u. 4., Tel.: 0266-211029, Mobil: 0721-344433, info@udvarhelyifogaszat.ro, www.udvarhelyifogaszat.ro
 
Fõoldal » Csapat » Rendelõ » Kapcsolat » Fogászati Program »
A helyes fogmosás
Szájápolási segédeszközök
A fogfehérítésrõl
A fogászati implantátumokról
Merjen újra mosolyogni!
Az Ön fogászati állapotának felmérése
A kezelési terv felállítása
Melyik az ön számára megfelelõ pótlás?
Az implantátumok behelyezése
A csonkok felszerelése
A fogmû elkészítése
Egy életre szóló jó szokások
Fájdalommentes fogászat
Terhesség és a fogászati kezekés
A gyökérkezelésekrõl
 

A fogászati implantátumokról »» A kezelési terv felállítása

Szolid alapok az implantátumoknak

Az egészséges szájüreg épp olyan fontos az implantátumok számára, mint a természetes fogak számára. Ha nincs a szájüregben elegendõ mennyiségû egészséges csontszövet, illetve íny, az im­plantálás elõtt szóba jöhetnek a csontpótlást szolgáló eljárások. Így szolid alap keletkezik a jö­ven­dõbeli implantátumok számára. Valószínû, hogy várni kell, míg a csontpótláson átesett te­rü­letek gyógyulnak; utána lesz csak lehetséges az implantátumok behelyezése. Ha Ön fog­ágy­be­teg­ségben szenved, úgyszintén szükséges lesz ezt kezelni még az implantáció elõtt.

Ha csontpótlásra van szükség

A csontpótlás képes csontot és ínyt építeni o­lyan területekre, ahol ezek mennyisége nem megfelelõ. Ugyanakkor képes pótolni a be­teg­ségek vagy traumák okozta csont- és íny­hi­ányt. Az egyik ilyen csontpótló eljárás az úgy­nevezett sinus lift (ez egy olyan mûtét, mely az arcüreg alapját képezõ csontfal vastagítását célozza, így képezve elegendõ csontszövetet az implantátumok behelyezésére).

  • A csontpótláshoz szükséges anyag lehet or­ganikus (saját csont, más egyéntõl szár­ma­zó csontkészítmény, állati eredetû csont­ké­szítmény) vagy szintetikus.
  • Az íny plasztikájához szükséges szövetet rend­szerint a páciens saját szájából gyûjtik be.

Ha fogágybetegségben szenved

A fogágybetegség ínygyulladással (gin­gi­vi­tisz­szel) kezdõdik. Kezeletlenül, a fogak gyökereit magába fogadó csontszövet leépülésével foly­tatódik, és a fogak, valamint az im­plan­tá­tu­mok elvesztéséhez vezet. A helyzet függ­vé­nyé­ben, tisztítást, gyógyszerelést, esetenként se­bé­szi beavatkozást igényel. A helyes fogápolás, szájhigiéné létfontosságú a kezelés ered­mé­nye­inek megtartásában. Ez megakadályozza a kór kiújulását. Ugyanakkor meghosszabbítja az implantátumok élettartamát.

A kezelési terv felvázolása

Ha Ön megfelelõ jelöltnek bi­zo­nyul, akkor fogorvosa meg­be­széli önnel a kezelési tervet, el­ké­szül a költségvetés és kör­vo­na­lazódik a kezelés idõbeni le­futása. Ne feledje, hogy az Ön elszántsága, kitartása lét­fon­tos­ságú a kezelési terv sikeres ki­vi­telezése szempontjából. Sok e­set­ben hónapokig is eltart, míg a behelyezett implantátumokra fogak kerülnek. Ha ráadásul cson­tpótlásra vagy parodontális kezelésre van szükség, ez a pe­ri­ódus még hosszabbá válik.

Alternatívák

Ha pillanatnyilag az Ön esetében nem javallt az im­plan­tációs eljárás, érdeklõdjön az alternatívák felõl. Az egyik ilyen lehetõség a hiányzó fogak hidakkal való pótlása. Ha már kivehetõ fogpótlást (protézis) visel, en­nek felújítása, vagy egy pontosabb, jobb, szebb pót­lás készítése nagy segítséget jelenthet. Az im­plan­tá­ci­ós rehabilitációt halaszthatja egy késõbbi idõpontra is. Fogorvosával együtt eldöntik, hogy mi az, ami Ön­nel a legjobban megfelel.

Kockázatok és komplikációk

Az implantációs terápia kockázatai és szövõdményei közül megemlítjük az alábbiakat:

  • Vérzés
  • Fertõzés
  • Az implantátum kilökõdése (nem jön létre a csont és az implantátum közötti intim kap­cso­lat)
  • A szomszédos fogak, vagy az arcüreg, orrüreg sérülése
  • A szomszédos idegek és izmok károsodása

 


 
 
  programed: Lokopi Web | design: Modern Visual Graphics